VTX ST Pro Carbon

Igual que amb el buggy vaig realitzar un kit de carboni, però aquesta vegada pel meu ús particular. També vaig adaptar-li la caixa de bateries d'un crono perquè la de sèrie era molt petita.