Fabrica una font pel hobby

Encara que aquest és un truc que treuràn millor partit els elèctrics, també se'ls hi pot donar utilitat en los tèrmics, ja que amb una d'aquestes fonts es pot alimentar una taula d'encés, i per tamany i pes serien fàcilment integrables a dins. Però, la principal uilització és el de fer servir de font d'energia pels carregadors torns, dynos casolans, rodatge de motors, etc... La ventatge d'aquesta font, a part del seu reduit preu, és que disposa de sortides a 12 i 5 V (fins i tot una altra a 3,3 V si és ATX). És important que la que agafem sigui de 230 w o més, ja que són les que més amperis donen. Veiem com podem adaptar-la a les nostres necesisitats...

Primerament, el que hem de fer abans d'obrir res o tallar un cable, és comprobar que funciona, ja que una vegada modificada, perderem la garantia i la possibilitat de descambiar-la....

Per poder comprovar que funciona, únicament necessitem un polímetre, amb el que anirem mesurant la tensió que dóna la font, tenint en compte que els cables vermells són els de 5V, els grocs els de 12V i si la font és ATX, els marrons o taronges són de 3V tenint en compte, que siguin del color que siguin, van els tres junt a el conector més gran, que és el que va a la placa, i dic això perquè hi ha un taronja so, que dóna 5V i per suposat serveix per una altra cosa.. En qualsevol cas, els cables negres són els de massa. Per poder encendre la font en les ATX, s'ha de deixar fet el pont a el cable verd a massa i en els de AT, simplement pitjar l'interruptor.

Una vegada ens assegurem de que la font funciona prefectament, és el moment d'obrir-la, i veure la pila de cables, que té a dins... Els tallem tots a una llargada de uns 15-20 cm, i començarem a separar-los, els vermells amb els vermells, negres amb negres, etc...

La majoria de les fonts ATX modernes, vénen amb un interruptor d'encés en la seva part del darrera, però les AT, utilitzen un cable amb un interruptor froça gran, que no et quedarà més remei que integrar en la pròpia font.

Una vegada hem tingut en compte tot això, podem començar a "operar"... Per poder fer les sortides lo millor possible, lo seu és comprar en qualsevol botiga d'electrònica uns borns, queposarem a la tapa, amb uns simples forats. A cada costat de negatiu, li soldarem un cable negre i els demés, els podrem juntar tots i encintar, per evitar possibles cortocircuits excepte un, que unirem al verd, per pontejar aquest a massa i poder així encendre la font.

Farem la mateixa operació amb els cables vermells (5V) però unint-los solsament al born positiu que haguem marcat com 5v i amb els grocs (12v) i marrons-taronges (3,3V només en les ATX ) i ja tindrem la nostra font preparada, però encara li podem fer més coses...

Les fonts modernes, venen amb ventiladors de 12V però alimentats amb menys voltis, per fer menys soroll... Si volem aprofitar aquest ventilador, per refrigerar els motors i bateries a l'estiu, podem unir el ventilador a la presa de 12V. En el meu cas, el ventilador, anava a 8,5v, el vaig posar a 12V, i la veritat és que sí es nota una diferència qualitativa... Per poder fer això, no s'ha de fer res més que treure el conector del ventilador de la placa de la font i treure un condensador que existeix en el cablejat del ventilador, i unir els cables, a una presa de 12 v (cable groc) i el negatiu a un cable de massa...

1/12 i Formula 1: També haig d'assabentar-me... (mai he tingut cap)