Ajustaments

1.- AJUSTAMENT DE LES CAIGUDES: Tots sabem que les caigudes en els nostres cotxes és un punt molt important i que és dificil deixar en perfecte estat degut al tipus de rodes que portem, etc... Doncs bé, si enlloc dels pneumàtics li posem 4 CD (dóna igual que siguin de música o CD-ROM, xDD) i els apretem amb les femelles  ens quedarà una superfície perfecte per mesurar els graus de caiguda, inclusivament els de Convergencia/divergencia d'ambdós trens.

1.- AJUSTAMENT DEL JOC EN ELS PALIERS: Tots hem pogut comprovar lo molest que és aquesta dringradissa constant que es produeix quan el palier és una mica curt, respecte a la distància dels gots. Doncs bé, si fiquem uns trossos de tub a dins dels gots en la mesura que ens demani el palier, aquest joc es veurà eliminat en la seva totalitat.