Trucs iniciació

 El taller

 Manual de carburació

Esquema motor i carburador

Glossari de terminologia

Convertir un TT en rally game

Introducció a l'Automodelisme

Omplir un esmorteïdor

 Omplir els diferencials

Desmuntatge d'un motor glow

Preparació i enganxat de pneumàtics

Elecció d'un motor

Fabrica una font pel hobby