Omplir un esmorteïdor

Pel bon comportament del nostre model a la pista hem de tenir en compte una série de coses com són les Geometries, rodes, i per suposat ELS ESMORTEÏDORS. Bé, doncs avui anem a explicar com s'ha de revisar aquest punt tan important del nostre cotxe.

La majoria dels esmorteïdors tenen la mateixa configuració:

Got
Èmbol
Juntes
Eix
Tap
Membrana compesadora

  • Una vegada desmuntats els esmorteïdors del cotxe, li treiem la molla i el guardapols de l'eix per inspeccionar l'estat de les juntes de tancament i identificar si hi ha alguna pèrdua per la seva posterior substitució.
  • Posteriorment retirem el tap de la parte superior i el deixem a un costat per la seva posterior inspecció.
  • Buidem el contingut del got movent l'eix de dalt a abaix per treure el màxim oli vell i ara és el moment de canviar les juntes en el cas de que estiguin deteriorades.
    Una vegada canviades les juntes deixem l'èmbol avall per facilitar l'omplerta del got amb l'oli nou i procedim a revisar el tap i la membrana. Comprovarem que no hi ha oli a dins de la membrana i que no està trencada i després de netejar la rosca del tap i l'interior tornem a posar-la al seu lloc assegurant-nos de que farà bona tanca. Procedim a omplir l'esmorteïdor fins a la meitat aproximadament i ens disposem a treure l'aire que existia sota l'èmbol i així evitar que una vegada tancat es quedi a dins.
  • Hem de moure l'eix de dalt a baix a poc a poc i sense arribar a treure l'èmbol a fora del líquid i veurem com comencen a brotar les bombolles, deixem que s'explotin i si no és així la podem punxar amb una agulla. Una vegada fet això omplim el got completament i tanquem per comprovar si està ben ple. Recuperem l'eix, el deixem anar i si està bé hauria de sortir entre 5 i 7 mm aproximadament. Obviament si surt molt vol dir que li sobra hidràulic i hauriem de treure'l i si surt poc o no surt és que està pobre i hauriem d'afegri-li més.
  • Una vegada al seu punt només queda muntar el guerdapols i la molla per poder posar-los al cotxe.