Glossari de terminologia

Ara enumerarem algunes de les funcions més utlitzades en el que a EMISSORS es refereix. Moltes d'elles no s'utlitzen amb molta freqüencia però és convenient poder-les conèixer.

ATV. Aquesta funció s'utiliza per ajustar el recorregut de cada servo ambdues direccions.

EXPONENCIALS. Aquesta funció es fa servir per canviar la sensibilitat del servo al voltant de la posició de punt neutre del servo.

SUBTRIM. Aquesta funció s'utiliza per ajustar el punt neutre dels servos.

VELOCITAT. Aquesta funció serveix per limitar la velocitat màxima del servo.

A.B.S. Aquesta funció actua pràcticament como la dels 1:1, Obre i tanca les pastilles de fre per no bloquejar les rodes.

IDLE. Aquesta funció s'utiliza per incrementar la velocitat del relentí del motor al posar-lo en marxa.

ACCELERADOR D'EMBRAGATGE. Serveix per ajustar el temps mort que existeix en els motors tèrmics fins que l'embragatge engrana amb la campana.

EMBRANZIDA. Aquesta funció s'utiliza per evitar que en una sortida per un excés de gas , el cotxe fagi "rodes" sortint d'una forma uniforme.

DUAL RATE. Aquesta funció serveix per ajustar el recorregut del servo de direcció ambdós sentits a la vegada.

ATL. Control de Frens per graduar la intensitat de frenada.

FAIL SAFE. Aquesta funció s'utiliza per ajustar la posició en la que es posaran els servos quan es produeixi una interferència.

BAT FAIL SAFE. Aquesta funció s'utiliza per lo mateix que a l'anterior però quan es produeix una caiguda de la tensió de la bateria del receptor.