Manual de carburació

El procedimient per ajustar el carburador dels motors utilitzats a l'aeromodelisme i a l'automodelisme és essencialment el mateix ja sigui que es tracti de motors de dos o quatre temps.

AGULLA D'ALTA:
Aquesta agulla regula la proporció de combustible i aire en totes les posicions del rotor. Però s'ajusta amb el motor en altes R.P.M.

AGULLA DE BAIXA:

L'ajustament d'aquesta agulla es realitza en funció del comportament del motor en baixa.

CARGOL DE RELENTÍ:
Aquest cargol només s'utilitza en els vehicles per regular la posició de màxim tancament del carburador (relentí).

Els motors dels avions no acostumen a tenir aquest limitador, si el tenen han d'ajustar-se de tal manera que permeti que el carburador es tanqui totalment, ja que es el trim del radio control el que ha de determinar aquesta posició. Abans de començar la posada en marxa del carburador hem d'assegurar-nos que es trobi net i lliure d'obstruccions.

Per assegurar-nos podem treure completament l'agulla d'alta i bufar enèrgicament per l'entrada de combustible, amb l'ajuda d'un tros de manguera de silicona.

En el cas de tenir dubtes, s'ha de desmuntar totalment el carburador i netejar cada part amb alcohol o amb el mateix combustible utilitzant un pincell.

Al desmuntar el motor és important fer-ho sobre una taula de treball ben neta i sobre una tovallola estesa sobre l'àrea de treball, per així evitar que les peces rebotin i es perdin.

Han d'utilitzar-se les eines adeqüades per cada femella i cargol. Si no tenim l'eina de la mesura idònea per el cargol o femella que anem a treure (especialment els tornavisos en forma de creu), lo millor seria que paressim la feina fins aconseguir-la.

Agafem cada part del carburador i amb l'ajuda d'un pincell la netegem amb alcohol sobre un atuell adequat.

L'alcohol és inflamable, per tant hem de tenir cura de no fumar i d'estar lluny de qualsevol flama o espurna.

Després d'haber netejat cadascuna de les parts, hem de verificar i reemplaçar, en cas de ser necessàri les juntes toriques per després tornar a muntar el carburador seguint l'ordre a la inversa en el qual el desmuntem.

Per això sembla molt còmode anar posant les parts en fila segons es van desmuntant i mantenir aquest ordre durant la neteja.

És important no apretar en excés les femelles i cargols. Sobretot insisteixo una vegada més, en la necessitat d'utilitzar solsament l'eina correcte per cada peça.

Amb el tornavís adequat els cargols no presentaràn cap marca després de muntar-lo.

Abans de procedir a la posada en marxa del motor i ajustament del carburador, hem d'assegurar-nos de que el combustible i la bugia siguin els adequats i de que es trobin en bon estat.


COMBUSTIBLE:


El combustible utilitzat en motors d'aeromodelisme i automodelisme està format por una barreja d'alcohol metílic (metanol), oli, nitrometà i altres aditius secundaris per disminuir la corrosió, millorar la combustió i prolongar la vida de les bugies.

Hi ha diferents tipus de combustible amb diverses proporcions d'oli i nitrometà, amb diferents tipus d'olis i aditius. Tots els combustibles de marques reconegudes i envasats d'origen, són recomenables.


NITROMETÀ:

Es poden aconseguir fàcilment en el mercat local, combustibles importats amb percentatges de nitrometà, que van desde 5% fins un 30%.

En general simplificant-ho, podem dir que quant més nitrometà tingui el combustible, més potència tindrà el motor, així com també un relentí més complexe i confiable.

  • 5 a 20% de nitrometà per avions
  • 5 a 30% de nitrometà per vehicles 
  • 10 a 30% de nitrometà per helicòpters

El percentatge de nitrometà influeix de manera important en el preu del combustible, sent així un dels factors a tenir en compte al moment d'escollir el mateix.

Hi ha combustibles amb 100% d'oli sintètic i altres amb barreja de sintètic i oli de ricí desgomat de primera premsada.

L'oli de ricí resisteix millor a les altes temperatures sense cremar-se. Sent això últim una ventatge en el cas de motors carburats amb la barreja molt pobre (molt aire i poc combustible), o motors no ben refrigerats. Per una altre costat, l'oli de ricí deixa més residus en el motor i és més brut al moment de netejar el model.

També hi ha combustibles especials per motors de quatre temps. Aquests tenen un percentatge menor d'oli que els de dos temps.

S'ha de tenir en compte que alguns fabricants de motors de quatre temps, s'afermen que es fagi servir combustible de dos temps en comptes del de quatre. I altres aconsellen utilitzar combustibles amb més oli encara. Per exemple YS aconsella combustible Y 20/20 (20% nitro 20% oli).

En tot cas és molt més important la carburació correcta del motor que l'elecció d'un tipus de combustible. Sempre i quan estiguem parlant de combustibles de bona qualitat.

Altre factor important a tenir en compte és l'estat de conservació del combustible.

Si l'envàs és deixa destapat durant cert temps, és molt probable que ens trobem amb un combustible inservible, ja que aquest  va absorbir humitat i va perdre l'alcohol per evaporació.

Aquest és el tipic cas en el que volem posar en marxa un motor que no fem servir en molt temps utilitzant un combustible que tenim començat fa varis mesos. En aquest cas el motor no vol arrancar i quan ho fa es en forma irregular no podent mantenir un relentí raonablement baix.


BUGIA:

En els motors glow normalment utilitzats en aeromodelisme i automodelisme, es fan servir bugies incandescents, que tenen la funció d'induir l'explosió de la barreja combustible, quan aquesta es troba a alta pressió.

Durant el funcionament, la bugia es calenta fins posar-se incandescent, mitjançant la circulació d'una corrent elèctrica. Una vegada que el motor està funcionant, la pròpia energia de les explosions, la manté incandescent.

La bugia té un filament, generalment recobert amb platí, que té l'efecte catalitzador necessàri per desencadenar l'explosió.

Si el filament està tallat, o simplement esgotat (pèrdua del recobriment de platí), el motor no funcionarà, en el primer cas o ho farà deficientement en el segon.

Els síntomes d'una bugia amb el filament esgotat, són molt similars als que s'observen amb un combustible vell.

Per últim, abans de posar en marxa el motor per la seva carburació, hem de verificar el correcte estat i funcionamient del sistema d'alimentació de combustible al motor.

Els tubs doblegat dins i fora del dipòsit són les causes més freqüents de problemes.

Algunes vegades, després d'un aterratje brusc o alguna esvendida, la manguera interior del tanc (pescador), es doblega cap endavant. Sent aquesta, la causa de que el motor  l'avió s'aturi a l'aire, poco després de l'enlairament.

Les mangueres amb perforacions imperceptibles, provoquen bombolles en el fluxe de combustible que impedeixen que el motor traballi en forma parella.

Per fí estem en condicions de posar en marxa el nostre motor i carburar-lo.

Aquest article està enfocat fonamentalment als aeromodelistes, explicarem també aquí , donada la seva similitud, la carburació dels motors de vehicles.